"Decât să citești despre ceva, de zeci de ori, este mai bine să-l vezi o dată." - Lóránd Eötvös -
Despre noi
Istorie
Prezent
Momente
Atlas turistic
Atlas cultural
Descrieri ture
Programe
Membri
Albume foto
Galerie
Donație - 2%
ContactPrezentul nostru


Deși schimbările social-politice din 1989 au creat posibilitatea unei relansări ale activităților Societății Carpatine Ardelene - cu vechi tradiții și în Banat - aceasta s-a produs relativ târziu. Amânarea se datorează în primul rând împrăștierii pe toate meleagurile  a membrilor de odinioară și ale descendenților acestora, în urma desfințării asociațiilor turistice indepente de către autoritățile comuniste. Au fost necesare cercetări îndelungate pentru adunarea unui număr suficient de foști membrii sau descendenți care să-și dea asentimentul, respectiv pentru colectarea actelor doveditoare, necesare reînființării.
Grupul SCA - format în majoritate din timișoreni - care a trecut de la activitatea desfășurată prin biblioteci spre înfăptuirea unor obiective turistice s-a închegat spre sfârșitul anului 2000. În organizarea acestuia s-a derulat la 2 decembrie 2000 prima excursie pe ruta Radna - Cetatea Șoimoș - Lipova.

În cadrul picnicului organizat lângă pădurea din Pișchia, pe malul lacului de acumulare (la 1 mai 2001), practic s-a întrunit acea echipă care va forma mai târziu miezul grupului fondator al noii filiale SCA.
(din albumul lui Iuliu Delesega)

În organizarea grupului de inițiativă - până la adunarea de constituire - participând la patru excursii, s-au bucurat de avantajele acțiunilor organizate, în total 62 de prieteni ai naturii. Impresiile au demonstrat încă o dată necesitatea unei asociații turistice care să rezolve într-un mod profesionist nevoia de mișcare și deconectare al omului de la oraș.

Adunarea generală de constituire s-a ținut în data de 18 mai 2001. Desfășurarea evenimentului precum și primele decizii au fost consemnate în procesul verbal întocmit cu această ocazie. În vederea asigurării continuității, membrii fondatori au împuternicit conducerea aleasă ca să întreprindă demersurile necesare de înscriere a organizației sub denumirea "Societatea Carpatină Ardeleană - Filiala Banat.
Începând din luna iunie, în vederea informării membrilor filialei am început editarea și tipărirea pe calculator a unei foi de consemnarea activităților cu titlul "Útjelző" ("Marcaj turistic" - în limba maghiară) pe care o difuzăm gratuit membrilor asociației.
 
1891 ~ 2001
Cu ocazia aniversării a 110 ani de la prima formulare a intenției de constituire a unei Societăți Carpatine pe meleagurile bănățene, proaspăt reconstituita noastră filială a dorit să comemoreze acest moment prin organizarea unei expediții alpine jubiliară. Scopul era ca asemenea înaintașilor, pe 4 iulie să ajungă din nou pe vârful Baicu al masivului Țarcu, un grup de turiști bănățeni și să admire de acolo miracolul soarelui care apune.

Vizitele noastre iernatice pe vârful Țarcu se pot considera tradiționale. Imaginea alăturată - de exemplu - ne-a surprins în compania prietenilor noștrii meteorologi, care ne-au însoțit la 16 februarie 2002.
(din albumul lui Mihai Illés)
1892 ~ 2002
Adunarea Generală Ordinară din 2002 s-a desfășurat sub semnul aniversării. Am sărbătorit faptul că în anul 1892 s-a înscris oficial Societatea Carpatină a Regiunilor de Sud, care a creat printre primii cadrul legal pentru turismul bănățean, iar peste 110 ani și-a dobândit personalitate juridică noua filială bănățeană al SCA, continuatorul de drept al tradițiilor. Cu ocazia manifestării ținute la Liceul Catolic Gerhardinum din Timișoara, participanții au putut viziona expoziția fotografică cuprinzând creațiile artistice inspirate din frumusețile naturii a lui Siska Szabó Zoltán. A doua zi un grup de 50 de persoane au plecat într-o excursie cu autocarul, având ca obiectiv vizitarea principalelor atracții turistice din Munții Aninei.

Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu,
împreună cu cicliștii din Eger și Timișoara
(foto: Makkai Zoltán)
În vara anului 2002 s-au consemnat și două momente importante ale edificării relațiilor internaționale.
Mai întâi, am participat la întrunirea transfrontalieră organizată la Beba Veche de către Uniunea Prietenilor Naturii din județul Csongrád, unde s-a dezvelit placa comemorativă a lui Edmund Tery, unul din cei mai însemnați creatori al turismului organizat din bazinul carpatin, născut în această - cea mai vestică - localitate a României.
Apoi, spre sfârșitul lui iulie am primit vizita Asociației Cicliștilor Agria din orașul Eger, care au parcurs 1700 de kilometrii în memoria biruinței asupra trupelor otomane de acum 450 de ani, sub zidurile de apărare ale orașului lor.


Bucurându-ne de sprijinul Consiliului Județean Timiș respectiv de al Consiliului Local și al Primăriei din Timișoara, odată cu sărbătorirea a doi ani de la înființarea organizaței noastre - la data de 9 mai 2003 - Filiala Banat al SCA a inițiat și a derulat o consfătuire turistică internațională de anvergură, cu participarea reprezentanților a 20 de organizații turistice civile de pe cuprinsul Euroregiunii Dunărea-Criș-Mureș-Tisa. Consfătuirea a fost urmată de o excursie de două zile cu autocarul prin sudul Banatului, la care au participat toți participanții provenind din România, Ungaria și Serbia-Muntenegru.


Un mic popas al unei echipe mari, pe malul Dunării, aproape de Cazane
(foto: Siska Szabó Zoltán)


Anul 2004 a marcat formarea unui nucleu puternic în cadrul asociației noastre - cu rol decisiv în viața unei organizații civile - care prin activitate susținută și regulată este în stare să antreneze întregul colectiv. Membrii acestei echipe entuziaste au cutreierat munții Piatra Craiului și Tatra dar au ajuns și pe vârful Olimp - ca să amintim doar cele mai importante performanțe - fără însă a neglija frumusețiile munților Bihor sau a văilor carstice din sudul Banatului.


Ultima seară la cabană
- Piatra Craiului/Curmătura -
2 august 2004
(Din albumul lui Mihai Illés)Pe parcursul anului 2005 membrii Societății Carpatine Ardelene - Filiala Banat au marcat cca. 35 km poteci turistice din zonele aflate în județul Timiș a Munților Poiana Ruscăi.

Au fost marcate următoarele trasee:

Gladna Română – Zolt – Luncanii de Jos / cruce albastră / 3 ore de mers

Gladna Română – Valea Gladnei – Cabana Căpriorul / cruce galbenă / 3,5 ore de mers

Zolt – Livadă – Colonia Tomești (Clădirea școlii) / triunghi galben / 2 ore de mers

Zolt – Dealul Gorun – Șaua vârfului Stan / triunghi galben / 1,5 ore de mers

Cu ocazia adunării generale din 2006, conducerea întinerită a asociației și-a însușit sarcina de a transforma organizația într-una sinestătătoare - în vederea alinierii la noile cerințe ale legislației modificate. În urma demersurilor, asociația noastră a fost înscrisă sub denumirae de Asociația Carpatină Bănățeană, iar cu prima ocazie ne-am afiliat ca persoană juridică organizației pe țară a Societății Carpatine Ardelene (EKE).